Yhteistyökumppanit

OKKA-säätiön yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tai tuella olemme toteuttaneet koulutus- ja kehittämisprojekteja tai jakaneet apurahoja ja palkintoja

Aikuisopettajien liitto AKOL ry
Bildningsalliansen
Espoon kestävän kehityksen RCE-keskus
Front Capital
Hyria koulutus
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
Nordea
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Osuuskunta Eco-One
OTTU ry – Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Suomen Ateenan-instituutti
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
Suomen musiikinopettajien liitto ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Svenska kulturfonden
Turun kansainväliset Kirjamessut
Ympäristöministeriö