Julkaisut

OKKA-säätiö harjoittaa sääntöjensä mukaisesti suunnitelmallista julkaisutoimintaa. Säätiö on vuodesta 1999 kustantanut Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen julkaisu. Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella tapauskohtaisesti muiden julkaisujen kustantamisesta.