Hakeminen

Vuoden 2017 apurahojen hakuaika on pättynyt

OKKA-säätiön apurahat myönnetään opetuksen edistämiseen ja opettajien sekä esimiesten työn tukemiseen liittyviin koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin. Apurahojen hakijoina voivat olla yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Apurahapäätökset ja tiedottaminen

OKKA-säätiön hallitus päätti apurahojen saajista 22.5.2017, myönteisen päätöksen saaneille on lähetetty kirje 6.6. Tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla 24.8. pidettävän säätiön 20-vuotisjuhlan jälkeen.

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään saamansa apurahan hakemuksessa esitettyihin tarkoituksiin. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan säätiölle raportin apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli apurahaa ei ole nostettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se katsotaan peruuntuneeksi.

Myönnetyt apurahat vuodelle 2016

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 230. Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 26.5.2016 apurahoja 42 hankkeelle, yhteensä 22 000 euroa. Säätiön sijoitustoiminnan tuotoista apuraha myönnettiin 16:lle, OKKA - Lastentarhanopettajien koulutusrahas-
tosta 17:lle ja OKKA - AKOL stipendirahastosta 7 hakemukselle. Lisäksi jaettiin OKKA - Front ja OKKA - Nordea -stipendit.

Säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista myönnettiin apurahaa seuraaville henkilöille tai työryhmille: Boström Monica, Ceesay Katja, Grönholm Valpuri, Harju-Autti Raisa, Jokinen Eija-Sisko, Junnikkala Marja, Jäppinen Sini, Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry, Luomanen Reetta, Löfgren Sami, Mali Terhi, Mertaniemi Seija, Nissinen Joel, Osmani Säde-Marketta, Vitikka Marja-Leena, Väärälä Marja.

OKKA - Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta jaettiin apuraha seuraaville henkilöille tai työryhmille: Hirvilammi Leena, Hämäläinen Jenni, Itäkare Susanna, Kilpeläinen Elina, Montin Pia-Christine, Nyström Eliisa, Ollikainen Nina, Purosalo Eeva, Ropponen Jonna, Ropponen Markus, Räsänen Milla, Tarvonen Vera, Tikka Mia, Tulisalo Ulla.

OKKA - AKOL stipendirahaston apurahan saivat seuraavat henkilöt: Broberg Janette, Karoskoski Petri, Kittelä Merja, Korhonen Timo, Luukkainen Tiina, Polvinen Heino ja Tuominen Tapio.

OKKA - Front -stipendi myönnettiin Hanna Kinnari-Korpelalle.

OKKA - Nordea -stipendi myönnettiin Janne Inkeroiselle.

OKKA - Elsa Boreniuksen ja Elisabeth Alanderin stipendirahaston 25 000 euron apuraha Lastentarhanopettajien liiton 100-vuotishistoriikin kirjoittamiseen myönnettiin Silja Järventaustalle ja Ritva Semille työparina.

Lisäksi apuraha myönnettiin kolmelle henkilölle, jotka eivät ole antaneet lupaa nimensä julkaisemiseen.

Myönnetyt apurahat vuodelle 2015

Vuoden 2015 apurahahakuihin on tullut yhteensä 510 hakemusta.
Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 26.5. apurahoja 63 hankkeelle, yhteensä 34 700 euroa. Säätiön sijoitustoiminnan tuotoista apuraha myönnettiin 20:lle, OKKA - Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta 31:lle ja OKKA - AKOL stipendirahastosta 8 hakemukselle. Lisäksi jaettiin OKKA - Front -stipendi, kaksi OKKA - Nordea -stipendiä ja OKKA - OAJ-palkinto.
Kokouksessaan 27.10. säätiön hallitus myönsi 7:lle hakemukselle OKKA - SMOL -apurahan, yhteensä 3 000 euroa.

Säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista myönnettiin apurahaa seuraaville henkilöille tai työryhmille: Hallikainen Johanna, Honkala Minna, Kauppinen Päivi, Keski-Levijoki Jaana, Koski Päivi, Laihonen Päivi, Lehikoinen Mari, Leponiemi Kreetta, Myllylä Marjaana, Männistö Merja, Niemelä Nina, Nykänen Helena, Pakkala Kati, Palkki Riikka, Pihlhjerta Inga, Räsänen Marjo, Sova Sanna, Strandell-Laine Camilla ja Viinonen Sanna.

OKKA - Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta jaettiin apuraha seuraaville henkilöille tai työryhmille: Ahtiainen Hanne, Gustafsson Susan, Haapatalo Leena, Heikkilä Minna, Hintsa Sari, Ingberg Carita, Kangas Heini, Kaskinen Tiina, Keskinen Risto, Kivilahti Merja, Koivisto Jaana, Kopalina-Kirsi Anna, Kärmeniemi Helena, Laaksonen Mona, Laukkola Minna, Markkanen Kaisa, Oikari Helena, Peltokoski Anna-Helena, Rahikainen Pirkko, Silvola AnneMaria, Similä Pirjo, Skyttä Mari, Stam Heidi, Tuulenkari Kati, Valinen Anne ja Virpinen Minna-Liisa.

OKKA - AKOL stipendirahaston apurahan saivat seuraavat henkilöt: Ahokas Eeva-Liisa, Pesonen Panu, Rinne Vesa, Savolainen Pirjo ja Vesanen-Kirillov Terhi.

OKKA - Front -stipendi myönnettiin Mikko Mäntylälle.

OKKA - Nordea -stipendit myönnettiin Anna Koskentalolle ja Heta Tuominen-Soinille.

Lisäksi apuraha myönnettiin yhdeksälle henkilölle, jotka eivät ole antaneet lupaa nimensä julkaisemiseen.

OKKA - OAJ-palkinto myönnettiin tutkimusryhmälle, jonka jäseninä ovat:
Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos;
Erikoistutkija Matti Taajamo
Tutkija Hannu Jokinen
Suunnittelija Eija Puhakka
Projektitutkija Matti Pennanen
Projektitutkija Anne Martin
Amanuenssi Sanna Honkimäki
Yliopistotutkija Kari Nissinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu;
Yliopettaja Harri Keurulainen
Lehtori Maarit Miettinen
Yliopettaja Kirsti Weissmann.

OKKA – SMOL rahaston apurahan saivat seuraavat henkilöt: Ingelin Jannicke, Jukkola Marja, Laine Janne, Rapelin Eeva, Suvanto Karla, Tuovinen Tuulia ja Törmi Tuomas.

Myönnetyt apurahat vuodelle 2014

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 244. Säätiön hallitus myönsi apurahoja 45 hankkeelle, yhteensä 28 850 euroa. Säätiön sijoitustoiminnan tuotoista apuraha myönnettiin 18:lle, OKKA - Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta 22:lle ja OKKA - AKOL stipendirahastosta 5 hakemukselle. Lisäksi jaettiin OKKA - Front ja OKKA - Nordea -stipendit.

Säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista myönnettiin apurahaa seuraaville henkilöille tai työryhmille: Ahonen Kirsi, Heinonen Niina, Kalske Annukka, Kantola Eeva, Kumpulainen Suvi, Liljeström Anu, Mettiäinen Sari, Mörsky Sirpa, Pelli-Kouvo Päivi, Pennanen Rauni, Risku-Pellinen Elina, Sipilä-Veikkanen Taina, Sowah Emilia, Strömman Terhi, Tissari Tuula ja Tuomola Marja-Leena.

OKKA - Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta jaettiin apuraha seuraaville henkilöille tai työryhmille: Brandt Pirjo, Järvinen Eeva-Riitta, Järvinen Sari, Kattainen Pilvi, Korkka Kati, Kosonen Pirjo, Kurki Krista, Laaja Jonna, Laine Sirkka, Mäntysaari Jaana, Parikka-Nihti Mari, Piittala-Virtanen Heli, Ramstadius Marjo, Riikonen Maaret, Rämö Tarja, Tanninen Maarit, Viitala Tarja ja Vottonen Mia.

OKKA - AKOL stipendirahaston apurahan saivat seuraavat henkilöt: Aaltonen Mika, Leinonen Kari, Piiroinen Satu-Minna, Salo Raija ja Tourunen Maarit.

OKKA - Front -stipendi myönnettiin Nina Ågrenille.

OKKA - Nordea -stipendi myönnettiin Katri Virtaselle.

Lisäksi apuraha myönnettiin neljälle henkilölle, jotka eivät ole antaneet lupaa nimensä julkaisemiseen.