Ammattikasvatuksen
aikakauskirja

Vuoden artikkelit

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2015 artikkeli

Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin viidettä kertaa. Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta valitsi vuoden 2015 artikkeliksi PhD, Liisa Postareffin ja PhD, Sari Lindblom-Ylänteen artikkelin ”What triggers emotions in university teaching?”. Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 2/2015.

Liisa Postareffille luovutettiin kunniakirja ja rahapalkinto Amk- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien yhteydessä Seinäjoella 8. marraskuuta 2016. (Kuva: Tuulikki Similä-Lehtinen)

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2014 artikkeli

Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin neljättä kertaa. Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta valitsi vuoden 2014 artikkeliksi KT Anne Virtasen, KT Päivi Tynjälän ja FT Anneli Eteläpellon artikkelin ”Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla”. Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 4/2014. Artikkeli on luettavissa lehden arkistossa.

Anne Virtaselle luovutettiin kunniakirja ja rahapalkinto AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien yhteydessä 23.11.2015 Helsingissä. (Kuva: Heta Rintala)

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2013 artikkeli

Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin kolmatta kertaa. Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta valitsi vuoden 2013 artikkeliksi FT, THM Marianne Teräksen, FM, SHO Paula Poikelan ja LL Merja Lahtelan artikkelin ”Avattaren avulla ammattilaiseksi? Simulaatiovälitteinen oppiminen terveysalalla”. Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 3/2013, jonka teemana on "Verkko-oppiminen ja uudet oppimisympäristöt". Artikkeli on luettavissa lehden arkistossa.

Marianne Teräkselle luovutettiin kunniakirja ja 167 euron rahapalkinto AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien yhteydessä 6.10.2014 Jyväskylässä. (Kuva: Leila Pehkonen)

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2012 artikkeli

Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin toista kertaa. Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut kahdeksan ehdolle asetetun artikkelin joukosta vuoden 2012 artikkeliksi KTT, Kirsi Mukkalan ja KTT, Timo Tohmon artikkelin "Työvoiman siirtyminen korkeakouluista yksityiselle ja julkiselle sektorille". Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 3/2012, jonka teemana on "Aluevaikuttavuus ja ennakointi". Artikkeli on luettavissa lehden arkistossa.


Kirsi Mukkalalle ja Timo Tohvolle luovutettiin kunniakirjat ja 250 euron rahapalkinnot AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien yhteydessä 10.10.2013 Hämeenlinnassa. (Kuva: Markku Tasala)

 Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2011 artikkeli

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut kymmenen ehdolle asetetun artikkelin joukosta vuoden 2011 artikkeliksi THM, Arja Majakulman artikkelin "Enhancing the Emploability of International Graduates during Education - A Case Study based on Finnish Universities of Applied Sciences". Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 2/2011, jonka teemana on "Työelämän ja ammatillisen koulutuksen monikulttuuristuminen". Artikkeli on luettavissa lehden arkistossa.


Arja Majakulmalle luovutettiin kunniakirja ja 500 euron rahapalkinto AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien yhteydessä 7.11.2012 Tampereella. (Kuva: Markku Tasala)