OKKA-Svenska kulturfonden -palkinto

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä Svenska kulturfondenin kanssa 4 - 6 tunnustuspalkintoa opettajille, jotka opettavat ruotsia suomenkielisessä päiväkodissa, peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa, vapaan sivistystyön oppilaitoksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Tunnustuspalkinnot myönnetään säätiön hallitukselle tehtyjen ehdotusten perusteella ansiokkaasta ruotsin kielen opetuksesta ja ruotsinkielisen kulttuurin edistämisestä.

Hakuaika on päättynyt 5.5.2017

OKKA-Svenska kulturfonden -palkinto 2016

Säätiön hallitus on kokouksessaan 25.8. myöntänyt vuoden 2016 OKKA-Svenska kulturfondenpalkinnot Riitta Forsnabballe (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu), Johanna Koskiselle (Lapinjärven Kirkonkylän koulu), Raija Lummille (Lapin ammattikorkeakoulu), Anna Murtomaalle, (Alppilan yläaste), Antti Piiroiselle (Mankkaan koulu) ja Merja Öhmanille (Karelia-ammattikorkeakoulu). 1 000 euron palkinnot jaettiin 1.11. Helsingissä.


Kuvassa vasemmalta oikealle Tuulikki Similä-Lehtinen (OKKA-säätiö), Sonja Ollas-Airinen (Svenska kulturfonden), Ari-Pekka Elomaa (säätiön hallituksen puheenjohtaja), Antti Piiroinen, Anna Murtomaa, Johanna Koskinen, Riitta Forsnabba ja Raija Lummi. (Kuva: Timo Kettunen)